1 oz. Applejack
1 oz. Creme de Menthe
1 oz. Ginger Flavored Brandy

stir and serve