1 1/2 oz. Gin
1 Egg White
1 oz. Grapefruit Juice
1/2 tsp. Sugar

frappe, champagne glass