1/2 oz Vodka
splash Maraschino Liqueur
1/2 oz DeKuyper Peachtree Schnapps
1/2 oz Lemon Squash

Shake with ice