1 oz. Vodka
0.12 oz. Peach Schnapps

Shake and strain