shiitake

  1. E

    Makizushi Fillings -Sushi

    Cucumber peel and cut into sticks 1/4-1/2 inch thick Tuna cut in sticks about 1/2 inch thick Shiitake Mushroom 2 oz. shiitake 2 cups dashi stock 3 Tbsp. soy sauce 1 Tbsp. mirin 2 Tbsp. sugar Kampyo(gourd shavings) 1 oz. kampyo pinch of salt 2 cups dashi stock 3 Tbsp. soy sauce 1...
Top